دانلود برنامه نمونه و قالب 9Patch به همراه CJO زیبای JoApp 6.2.1

 

در زیر میتوانید فایل CJO و APK و قالب زیبای به کار رفته در برنامه ساز JoApp در نسخه جدید را دانلود نموده و به عنوان یک ایده از آن در برنامه های خود استفاده نمایید. دقت نمایید که قالب طراحی شده در این برنامه از قابلیت 9Patch استفاده شده است.

دانلود برنامه نمونه JoApp 6.2.1

بازگشت