افزونه چشمک با قابلیت تحلیل رفتاری کاربران

امکانات افزونه :

  • امکان ارسال Push Notification 
  • دریافت آمار و تحلیل رفتار های کاربران در نصب و استفاده از برنامه
  • پرداخت درون برنامه ای مارکتهای ایرانی
  • امکانات افزونه آرین
بازگشت