تخفیف و تبریک میلاد حضرت رسول و اما جعفر صادق (کد تخفیف)

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد
میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد


کد تخفیف : milad95

بازگشت