کمپین تخفیف نوروزی برنامه ساز JoApp

کمپین تخفیف نوروزی JoApp

ضمن تبریک به مناسبت سال جدید کاربران میتوانند از تخفیف های نوروزی برنامه ساز JoApp استفاده نمایند.

کد تخفیف : NOROUZ96


همچنین کلیه درخواست های iOS با 25 درصد تخفیف نوروزی تا تاریخ 13 فروردین محاسبه خواهد شد.

مهلت شرکت در کمپین و استفاده از تخفیف 20 الی 50 درصدی شارژ حساب کاربری JoApp تنها تا 13 فروردین میباشد.

لینک شارژ حساب کاربری :

http://bejo.ir/panel/charge.php


کد تخفیف NOROUZ96
 

بازگشت